Vi leverer bilder i alle formater og på mange ulike materialer, også med lyd-absorbenter for bedring av akustikk der det er behov for det.

Her er noen eksempler, du finner flere på referansesiden.

  • Lerret
  • Frostet eller glassklar folie
  • Smartframe, aluminiumsramme med print på stoff.
  • Akrylplater, aluminium eller sandwichplater

 

Sýna AS, Youngstorget 4, N-0181 Oslo

Tlf.: +47 91 901 901, epost: kundeservice@syna.no